MelisClinicAlgemene Voorwaarden

Algemeen

 • De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MelisClinic en een client waarop MelisClinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De schoonheidsspecialiste van MelisClinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan MelisClinic worden verteld.
 • De schoonheidsspecialiste van MelisClinic zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Aansprakelijkheid

 • MelisClinic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • MelisClinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 • MelisClinic is niet aansprakelijk voor pigmentatie op de huid na de laser behandeling.
 • MelisClinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

Betaling

 • MelisClinic vermeld prijzen van de behandelingen op haar website.
 • Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Annulering

 • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren telefonisch bij MelisClinic af te zeggen.
 • Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal MelisClinic een percentage van 50 % van de behandelkosten bij betreffende cliënt in rekening brengen.
 • Indien de client later komt dan het tijdstip van de afspraak, dan wordt de behandeling ingekort.

Beschadiging en/of diefstal

 • MelisClinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • MelisClinic meldt diefstal altijd bij de politie.